Středa, 9. září 2015

Mimaki UJF-3042 FX

> Piezoelektrické hlavy s variabilní velikostí tiskového bodu
> Tisk bílým inkoustem, včetně přetisku nebo podtisku
>… >>>
úterý, 18. srpna 2015
Proběhla úspěšná instalace výsokorychlostní UV rolové tiskárny Agfa.

Zákazníkům nabídneme vysokou kvalitu tisku při rychlosti okolo 75m2.
>>>
Pondělí, 26. září 2011

V průběhu mesíce listopadu a prosince je naplánová instalace vysoce produkční UV tiskárny Vutek QS2000 na rolové i deskové materiály, včetně… >>>
Printhouse Morava, s.r.o.
Betonářská 580/14
712 00 Ostrava - Muglinov

tel.:+420 734 809 751


Barevnost a písma:

Systém je nastaven a kalibrován jak pro barevný prostor CMYK, tak pro RGB. Jsme taktéž schopni simulovat jakoukoli barvu podle Vámi doneseného vzorku.

Pro interiérový tisk na Canon iPF8300 doporučujeme data ve formátu RGB. Tisky do exteriéru opačně navrhujeme nechat v prostoru CMYK.

Veškerá písma prosíme o převedení do křivek.

ICC profily:

Veškeré ICC profily si vytváříme sami na jednotlivé materiály a typy inkoustů.

Pro data v prostoru CMYK použijte nastavení na Coated FOGRA 39, pro barevný prostor RGB použijte sRGB nebo všechny ICC profily vypněte úplně.

Formáty dat, které jsou vhodné pro tisk:

  • *.tiff a *.eps - Jedná se o tzv. uzavřené formáty, které jsou nejlepší variantou pro další zpracování v tisku. Určitou nevýhodou může být větší objem těchto souborů. Pro upload doporučujeme využít náš FTP server (nastavení viz níže)
  • *.pdf - Jedná se o velmi populární formát dat, který se stal standardem v předtiskové přípravě. Soubory PDF doporučujeme vytvářet přímo v aplikaci Adobe Distiller z Postscriptu. Nedoporučujeme vytvářet PDF soubory rovnou prostřednictvím jednotlivých aplikací, které tuto možnost nabízí. Následně mohou vznikat problémy při dalším zpracování.
  • *.cdr *.ai - Oba otevřené formáty z aplikací Corel a Adobe Illustrator rovněž samozřejmě akceptujeme. Pokud grafika obsahuje písma, je nutné je převést do křivek.

Orientační nastavení velikosti souborů:

Toto nastavení se odvíjí od konkrétní aplikace materiálu a pohledové vzdálenosti. Hodnoty jsou uvedené pro poměr dat ke skutečné velikosti 1:1, pokud se bude výsledný formát poměrově zvětšovat, je nutné poměrově zvětšit i hodnotu dpi.

  • Interiérový tisk - pohledová vzdálenost <2m    1:1 - 100 dpi - stochastický rastr. Pro zachování fotorealistické kvality doporučujeme fotky zvětšovat maximálně 4x). Materiál fotopapír, samolepka, okenní grafika, ...
  • Exteriérový tisk - pohledová vzdálenost cca 5m    1:1 - 70 dpi - stochastický rastr. Materiál banner, mesh, blueback papír, samolepka, ...
  • Billboardy - pohledová vzdálenost >5m    1:1 - 35 dpi - klasický autotypický rastr

Transport Vašich dat

Data nám doneste osobně na CD, DVD, ZIP, standardních paměťových kartách nebo nám je pošlete elektronicky MAILEM na adresu , případně přes FTP.

Pro přístup na FTP platí následující nastavení:

  • SERVER: ftp.tiskni.to
  • JMÉNO: tisk
  • HESLO: tiskostrava

Ve vašem FTP klientu si prosím nastavte Pasivní mód.